Tjänster

 
 

Bekanta dig med Textfabrikens tjänster. Ta kontakt så diskuterar vi vidare. /Lotta

textfabrikenbild.jpg
 

textproduktion

Du och ditt företag har kanske satsat på snygg grafik och professionella fotografier. Men hur är det med texterna?

Dina kunder märker genast om texterna ger ett professionellt eller amatörmässigt intryck. Via språket och texterna du kan påverka och skapa förtroende. Jag hjälper dig att skriva texter som når din målgrupp och som ger den önskade effekten. Det kan handla om att sälja en produkt eller tjänst, informera, skapa nyfikenhet eller stärka varumärket.

En bra metod är att boka ett arbetsmöte där du berättar vad du vill ha sagt och jag dokumenterar. Sedan skriver jag färdiga texter som passar din webbplats, broschyr eller vad du nu behöver.

Anlita Textfabriken för att skriva:
webbtexter
broschyrtexter
reklam- och annonstexter
artiklar och reportage
nyhetsbrev
företagstidning
produktbeskrivningar
blogginlägg
pressmeddelanden
årsberättelser

Jag översätter också texter från finska till svenska.

Dessutom samarbetar Textfabriken med Fotofabriken. I och med detta samarbete kan du på ett smidigt sätt få ett paket med professionella texter och bilder.

 

 

 

textredigering

En språkligt korrekt text ger ett trovärdigt och professionellt intryck. Med min hjälp kan du få språkligt korrekta och konsekventa texter. Dessutom granskar jag textens begriplighet, struktur och effektivitet.

Jag arbetar med olika texttyper, t.ex. webbtexter, artiklar, broschyrer, marknadsföringsmaterial, reklam- och annonstexter, rapporter, årsberättelser, verksamhetsplaner, nyhetsbrev.

Har du redan skrivna texter du vill få ännu tydligare och effektivare? Ta kontakt så kommer vi överens om hur vi kan jobba vidare. 

 

Workshop

Boka en workshop till er arbetsplats så får ni verktyg som hjälper er att skapa de texter ni behöver.

Exempel på tema:

Att skriva effektiva och tydliga texter

Efter kursen kommer du att ha de verktyg som får dig att skriva effektivare, begripligare och mera läsarvänligt.

Vi övar på att skriva bra rubriker, strukturera texten, välja begripliga ord, tänka på vem läsaren är, få texten att flyta osv.

Mejla eller ring för att boka en workshop!