Tjänster

 
 

Bekanta dig med Textfabrikens tjänster. Ta kontakt så diskuterar vi vidare. /Lotta

textfabrikenbild.jpg
 

textproduktion

Du och ditt företag har kanske satsat på snygg grafik och professionella fotografier. Men hur är det med texterna?

Dina kunder märker genast om texterna ger ett professionellt eller amatörmässigt intryck. Det är via språket och texterna du kan påverka och skapa förtroende. Jag hjälper dig att skriva texter som når din målgrupp och som ger den önskade effekten. Det kan handla om att sälja en produkt eller tjänst, informera, skapa nyfikenhet eller stärka varumärket.

En bra metod är att boka ett arbetsmöte där du berättar vad du vill ha sagt och jag dokumenterar. Sedan skriver jag färdiga texter som passar din webbplats, broschyr eller vad du nu behöver.

Anlita Textfabriken för att skriva:
webbtexter
broschyrer
reklam- och annonstexter
artiklar och reportage
nyhetsbrev
företagstidning
produktbeskrivningar
blogginlägg
pressmeddelanden
årsberättelser

Behöver du texter på både svenska och finska, och kanske ytterligare något språk? Textfabriken samarbetar med översättare, vilket innebär att vi tillsammans kan garantera professionella texter på både svenska och finska. Också översättningar till engelska är möjliga.

Dessutom samarbetar Textfabriken med Fotofabriken. I och med detta samarbete kan du på ett smidigt sätt få ett paket med professionella texter och bilder.

 

 

 

Textgranskning och textredigering

En språkligt korrekt text ger ett trovärdigt och professionellt intryck. Med min hjälp kan du få språkligt korrekta och konsekventa texter. Dessutom granskar jag textens begriplighet, struktur och effektivitet.

Jag arbetar med olika texttyper, t.ex. webbtexter, artiklar, broschyrer, marknadsföringsmaterial, reklam- och annonstexter, rapporter, årsberättelser, verksamhetsplaner, nyhetsbrev.

Har du redan skrivna texter du vill få ännu tydligare och effektivare? Ta kontakt så kommer vi överens om hur vi kan jobba vidare. 

 

föredrag och utbildningar

På Textfabrikens utbildningar får du verktyg som hjälper dig att skapa de texter du behöver.

Exempel på tema:

Att skriva effektiva och tydliga texter

Efter kursen kommer du att ha de verktyg som får dig att skriva effektivare, begripligare och mera läsarvänligt. Vi övar på att skriva beskrivande och bra rubriker, strukturera texten, välja begripliga ord, tänka på vem läsaren är, få texten att flyta osv. Visst vill du bli en bättre och säkrare skribent? Låt mig hjälpa dig och dina kolleger! Jag gör en skräddarsydd skrivkurs för dig och dina kolleger på din arbetsplats. Åtminstone en del av varje utbildning får gärna vara i form av workshop där du bearbetar egna texter under min handledning.

Mejla eller ring för att beställa en skrivutbildning eller ett föredrag, eller för att diskutera innehållet i utbildningen.